บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนบริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล


June 04, 2021 | Type: csr


บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ DURO และ QUICK เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย จึงร่วมสนับสนุนบริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลรัทรินทร์ จ.สมุทรปราการ
2. โรงพยายาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
3. มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
4. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี

โดยบริษัทฯ หวังว่าการร่วมสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป