ติดต่อเรา

Location

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 317 หมู่ 4 ซอย 6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 (สำนักงานใหญ่)

Contact us

โทร : +66(0) 2709 6580

Message

hwafong@duro.co.th

Location

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 865/1 หมู่ 4 ซอย 11บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 (โรงงาน 2)

Contact us

โทร : +66(0) 2324 0815, 17 แฟกซ์ : +66(0) 2324 0819

Message

hwafong@duro.co.th

Enquiry Form

Apply for a job

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed.