ข่าวสาร

News & Activities

...
16 Jul 2024

งานเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น Thunder เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

...
07 Dec 2023

บรรยากาศงาน Quick Track Day เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา ณ สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

CSR

...
11 May 2023

HFT สนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

...
17 Apr 2023

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดจำนวน 1,200 ขวด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชน

...
07 Apr 2023

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางปู ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

...
22 Dec 2021

>>> เพื่องานการตรวจการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

...
13 Oct 2021

>> เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ การให้บริการประชาชน