บ.ฮั้วฟงฯ ร่วมสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ 5 แห่ง


July 13, 2021 | Type: csr


          บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ 5 แห่ง เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์
และเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้แก่
1.โรงพยาบาลรัทรินทร์ จ.สมุทรปราการ
2.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
3.มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
4.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
5.โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี
          ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกๆคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ไปด้วยกัน