บ.ฮั้วฟงฯ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู


July 13, 2021 | Type: csr


          ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) นำโดย คุณจวง จื้อ เหยา รองประธานกรรมการ ได้มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยการสนับสนุนเงินจำนวน 150,000 บาท โดยมี นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผจก.มูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นตัวแทนรับมอบ
          ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอส่งต่อกำลังใจ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทุกท่าน สำหรับการเสียสละเพื่อสังคม