Live! บ.ฮั้วฟงฯ "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" Q2/2021


August 02, 2021 | Type: news


          บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" Opportunity Day ซึ่งเป็นการจัดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ

          สำหรับครั้งนี้ Financial Statement Q2/2021 สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15-11.00 น. โดยผ่านช่องทางออนไลน์

          1.Website : www.set.or.th/oppday

          2.Youtube : SET Thailand

          3.Application : SET

          4.Facebook : SET Opportunity Day