HFT ร่วมสนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู


October 13, 2021 | Type: csr


     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณณิชกานต์ สุกัลย์วรากุล  รองผู้จัดการภาคบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ DURO รุ่น HF-918 ล้อหน้าและล้อหลังรวมจำนวน 30 เส้น 
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการให้บริการประชาชนต่อไป