พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน ประจำปี 2564


December 15, 2021 | Type: news


"พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน ประจำปี 2564"

        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน จำนวน 27 ทุน รวมทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษา