HFT ร่วมสนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู #2


December 22, 2021 | Type: csr


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณณิชกานต์ สุกัลย์วรากุล รองผู้จัดการภาคบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ DURO และ QUICK รุ่น DM-1057 , GR602 และ GR390

ทั้งล้อหน้าและล้อหลังรวมจำนวน 32 เส้น

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานการตรวจการจราจรและอำนวยความสะดวกการจราจร  รวมถึงการให้บริการประชาชนต่อไป