งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


April 28, 2022 | Type: news


     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายในงานได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมฟังวาระ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 รวมทั้งหมด 7 วาระ

โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นบริเวณภายในบริษัทตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 

.

 ทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน