สนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ QUICK สำหรับการแข่งขัน TWIN 2X2 ENDURO CHAMPIONSHIP 2022


May 16, 2022 | Type: news


     บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มอบยางรถจักรยานยนต์ QUICK MOTOCROSS TIRE จำนวน 55 เส้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการแข่งขัน TWIN 2X2 ENDURO CHAMPIONSHIP 2022
โดยมี คุณโอภาส เจืออรุณประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ และ คุณอำนาจ มานรัตน์ ประธานชมรมกีฬาเอนดูโร่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกำหนดการในการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ 

สนามที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
สนามที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงราย 
สนามที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
สนามที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่แข่งขัน : สนามม่วนไจ๋ปาร์ค @แม่แตงเชียงใหม่ และ สนามท็อปนอร์ทปาร์ค จังหวัดเชียงราย