ประมวลภาพบรรยากาศพิธีกล่าวอำลา และ มอบโล่เกียรติคุณ แก่ Mr.Chiang, Jung-Tsung


August 31, 2022 | Type: news


     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดย  Mr.Chuang, Chih-Yao / Vice President ได้จัดพิธีกล่าวอำลา และ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ Mr.Chiang, Jung-Tsung
เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง ประจำประเทศไทย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
.
ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล , ฝ่ายขายในประเทศ , ฝ่ายการจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) และ ทุกๆ หน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน