ร่วมสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากประเภทเอ็นดูโร่


October 10, 2022 | Type: news


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบยางรถจักรยานยนต์โมโตครอสจำนวนรวม 25 เส้น เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ เสื้อยืดและหมวก Duro ธงสนาม และ ป้ายไวนิลภายในสนาม  เพื่อเป็นการสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากประเภทเอ็นดูโร่  ทั้งหมด 3 สนามประกอบด้วย 

1.รายการแข่งขันหัวเขาโมโตครอส จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2565
2.รายการแข่งขันมหาราช โมโตครอส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 
3.รายการแข่งขันคาวบอยฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 ธันวาคม 2565
 

โดยมี คุณโอภาส เจืออรุณประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ และ คุณกรกฏ จันทร์หนู ทีมงานออแกไนซ์เป็นผู้รับมอบ