งานประชุมใหญ่ ชมรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จ.กาญจนบุรี


November 21, 2022 | Type: news


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  ชมรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จ.กาญจนบุรี ได้มีการจัด งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุม 60 พรรษามหาราช ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยในปีนี้ ทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดบูธกิจกรรมแบรนด์ Quick เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้า และ จัดกิจกรรมร่วมสนุก รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจ