การแข่งขัน "รถจักรยานยนต์โมโตครอสรายการ ดูโร่ & คาวบอยฟาร์ม"


January 09, 2023 | Type: news


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขันโมโตครอสรายการ "ดูโร่ & คาวบอยฟาร์ม" เพื่อการกุศล

ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปาะบาง เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
โดยสถานที่จัดการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นที่ สนามคาวบอยฟาร์ม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

สามารถรับชมภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : DURO Thailand