HFT ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน


April 17, 2023 | Type: csr


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดจำนวน 1,200 ขวด

เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชน
.

โดยมี คุณโอภาส เจืออรุณประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนในการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่