HFT สนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู


May 11, 2023 | Type: csr


บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณิชกานต์ สุกัลย์วรากุล รองผู้จัดการภาคบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ DURO และ QUICK รุ่น DM-1057 , HF918 , GR602 และ GR390 ทั้งล้อหน้าและล้อหลังรวมจำนวน 36 เส้น

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานการตรวจการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป