"China Motorcycle Parts Fair" ครั้งที่ 85


May 12, 2023 | Type: news


บรรยากาศงาน "China Motorcycle Parts Fair" ครั้งที่ 85 เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในจีน

โดยทางบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้นำสินค้าแบรนด์ Duro & Quick ร่วมจัดแสดงภายในงาน ซึ่งนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2023