ผู้ลงทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

 

ณ. Bangpoo Golf & Sports 191 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง

เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

 

แบบ 56-1 ONE REPORT 2566 (คลิก)

งบการเงิน ณ. 31 ธันวาคม 2566 (คลิก)

งบการเงิน ไตรมาตร 1 / 2567 (คลิก)

-----------------------------------------------------------------------

แบบ 56-1 ONE REPORT 2565 (คลิก) / รายงานประจำปี 2565 (คลิก)

หากประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ (คลิก)

ดาวน์โหลด .... (Books A, B and C)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

Mr.Kuo- Jung Shen

CHAIRMAN OF THE BOARD  MANAGING DIRECTOR

...
Mr.Hsih-Chien Chiu

Director

...
Ms.Pin-Yi Wu

Director

...
Mr.Liu Hsing-Hung

Director

...
Mr.Yen Min Shan

Director

...
Mr. Chih-Che Yen

Director

 

...
Mr.Chuang Chih-Yao

Director

...
Mr.Yen Jui-Hsieng

DIRECTOR

...
Mr.Hsiao Chin-Lung

INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

...
Mrs.Syuan Wen

INDEPENDENT DIRECTOR /  AUDIT COMMITTEE

...
Mr.Cheng-Yung Lin

INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE

...
Mr. Monsiam Sinworaphan    

INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE