ผู้ลงทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

 

ณ. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 317 หมู่ 4 ซอย 6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง

เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

 

แบบ 56-1 ONE REPORT / รายงานประจำปี 2564 (คลิก)

ดาวน์โหลด .... (Books A, B and C)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายเซิ่น กั๋ว หรง

Chairman

...
นายจวง จื้อ เหยา

Director

...
นายชิว ซื่อ เจี้ยน

Director

...
นางสาวอู๋ ผิง อี๋

Director

...
นายหลิว ชิง ฮง

Director

...
นายเยน หมิง ซัน

Director

...
นายเยน เย่า หนัน

Director

...
นายเยน จื้อ เจ๋อ

Director

...
นายหลิน เจิ้น ยง

Director

...
นายเฉี่ยน เวน

Director

...
นายเขียว จิ่น หลง

Director

...
นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์

Director