ผู้ลงทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

 

ณ. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 317 หมู่ 4 ซอย 6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง

เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

 

แบบ 56-1 ONE REPORT / รายงานประจำปี 2564 (คลิก)

ดาวน์โหลด .... (Books A, B and C)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th

 

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

As of 10 April 2020, Top 10 major shareholders are follows:

No. Major Shareholders Number of Shares Shareholding Percentage
ลำดับ 1 st HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 332,000,000 50.42 %
ลำดับ 2 nd Thai NVDR Company Limited 17,006,600 2.58 %
ลำดับ 3 rd MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH 15,018,000 2.28 %
ลำดับ 4 th MR. SUTUD LUANGDANSAKUL 13,550,000 2.06 %
ลำดับ 5 th MR. RAVI KASEMSARN 11,250,000 1.71 %
ลำดับ 6 th MR. SOMCHAI PUDPHAI 10,050,000 1.53 %
ลำดับ 7 th MR. NATTAPAT RANGSAN 9,753,100 1.48 %
ลำดับ 8 th MR. ANAN RAWEESANG 8,200,000 1.25 %
ลำดับ 9 th MS. PIYAMART PRAPUETIPONG 5,700,000 0.87 %
ลำดับ 10 th MR. VEERATEP PRAPUETIPONG 5,700,000 0.87 %