ข่าวสาร

News & Activities

...
07 Dec 2023

บรรยากาศงาน Quick Track Day เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา ณ สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

...
12 May 2023

บรรยากาศงาน "China Motorcycle Parts Fair" ครั้งที่ 85 เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในจีน

CSR

...
11 May 2023

HFT สนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

...
17 Apr 2023

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดจำนวน 1,200 ขวด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชน

...
07 Apr 2023

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางปู ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

...
22 Dec 2021

>>> เพื่องานการตรวจการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

...
13 Oct 2021

>> เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ การให้บริการประชาชน

...
13 Jul 2021

>>เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกท่าน ด้วยจำนวนเงิน 150,000 บาท